Stillingsannonser

Skal du rekruttere? Dette er forskjellen på aktivt og passivt søkande – og slik når du dei 

Mange glemmer at kandidatmarkedet består av flere segmenter. Grovt sett kan vi dele markedet i to; de aktive og de passive. Men hva skal du gjøre for å treffe hele markedet? Her er våre beste råd.

Les mer
Stillingsannonser

Slik lagar du stillingsannonsar som skaper merksemd og interesse 

Husk at annonsen skal skape en interesse man kanskje ikke visste at man hadde. Annonsen bør derfor ha som målsetting å både informere, motivere og engasjere.  

Les mer
Stillingsannonser

Treng du eigentleg ein stillingsannonse? 

Det er et spørsmål jeg får fra kunder med jevne mellomrom. Hvis du benytter et rekrutteringsbyrå eller setter deg godt inn i LinkedIn har du tilgang på et stort antall mulige kandidater gjennom søk.

Les mer
Annonsepakker Les mer om produktene Medium Pluss Premium

Målstyrt bannerannonsering

Det er gjort undersøkingar som viser ein klar samanheng mellom kontekst og effekt. Comscore tok for seg den såkalla «Halo-effekten». Halo-effekten vil i denne samanheng vere effekten av å vere til stades hos ei kjend nettavis med høgt truverd. Dette truverdet er med på å bygge truverd for di merkevare. Den viser at effekten av ein annonse […]

Les mer
Annonsepakker Les mer om produktene Medium Pluss Premium

Einingstilpassa produksjon

Materiellet blir deretter skalert oppover i størrelse, og eventuell tilleggsinformasjon blir lagt til. Annonsane blir optimalisert slik at dei er i høve til nettverkets retningslinjer, før dei blir korrekturlesne og godkjende av kunde og deretter lagt til publisering. Våre grafiske designarar produserer annonsen tilpassa dei forskjellige einingane og størrelsane, og jobbar for å få det […]

Les mer
Les mer om produktene

Målstyring

Ved annonsering på LinkedIn kan vi for eksempel målrette mot potensielle kandidatar med ei spesifikk utdanning eller eit spesifikt yrke. Moglegheitene er mange, og det som kan verke opplagt er ikkje alltid den beste løysinga. Vi hjelper deg å avdekke kva som skal til for å treffe dei rette kandidatane.

Les mer
Annonsepakker Les mer om produktene Pluss Premium

Målstyrt annonsering på Facebook, Instagram og LinkedIn

Det kan vere freistande å forsøke seg på dette sjølv, men ein skal vere klar over at det er mange feller å gå i når ein jobbar med sosiale nettverk. Visste du for eksempel at du ikkje berre hamnar i Facebook-feeden når du annonserer på Facebook? Du får i utgangspunktet annonsen spreidd i eit nettverk […]

Les mer
Annonsepakker Les mer om produktene Premium

Produksjon og distribusjon av innhaldssak

I samband med rekrutteringskampanjar, har vi sett svært gode resultat av denne typen annonsering. Det gir ei unik moglegheit til å fortelle ei eller fleire historier om livet på innsida av bedrifta. Potensielle kandidatar blir betre kjende med deg som arbeidsgivar, og vi er typisk innom tema som er viktige spørsmål for ein potensiell kandidat: […]

Les mer
Les mer om produktene

Papirannonse

Du kan velje mellom ei rekke forskjellige annonseformat, samt plassering på annonseside eller tekstside.Ei annonseside er ei side som kun inneheld annonsar. Ei tekstside inneheld i tillegg til annonsar også redaksjonelt innhald. I stillingsmarknaden opererer vi med attraktive pakkar, som er kraftig rabattert når ein kjøper fleire produkt. Be om eit tilbod på eit spesifikt […]

Les mer